Afstuderen met je eigen onderzoeksproject

In je laatste studiejaar geef je je ambitie daadwerkelijk vorm. Je start met je afstudeerproject(en), doet beeldexperimenten ter verdieping hiervan, schrijft een project- en een productieplan, houdt een werkboek bij en stelt een team samen waarmee je je ambities verwezenlijkt. Je volgt theorielessen, skills-lessen en doet onderzoek naar hoe je fotografische en cinematografische technieken zo effectief mogelijk voor je vertelling kunt inzetten.  

Het afstudeerjaar vormt de springplank naar de beroepspraktijk. In lessen ondernemerschap leer je hoe je als filmmaker en/of fotograaf naar buiten treedt. Zo weet je enerzijds een publiek aan je te verbinden en anderzijds een netwerk op te bouwen dat je helpt om je project(en) te ontwikkelen, positioneren, financieren en realiseren. Je docenten coachen je om zelfstandig te kunnen opereren in steeds wisselende contexten. Je bouwt je professionele netwerk verder uit dat je na je afstuderen helpt om je eigen beroepspraktijk te verdiepen, uit te bouwen en blijvend te vernieuwen.

Gaandeweg je afstuderen scherp je je identiteit als maker verder aan. Uiteindelijk laat je met je eindexamenwerk op een overtuigende manier zien wie jij als fotograaf en/of filmmaker bent en waar je kracht ligt.

Bekijk het programma van de andere jaren: