Praktijkvoorbeeld studenten eerste jaar

Je volgt hoorcolleges kunst- en vormgevingstheorie, werkcolleges vaktheorie, workshops en modules gericht op technieken en de studieloopbaanbegeleiding. Ook doe je één project waarin je de verschillende propedeusevakken Eigen blik en makerschap, Zintuigen en makerschap en Bronnen en makerschap in je eigen werkproces samenbrengt.

Illustratoren en animatoren werken in verschillende beroepscontexten, zoals verleiden, informeren, becommentariëren en entertainment. In periode vier van de propedeuse ontdek je de mogelijkheden van deze beroepscontexten. Je leert om te werken in een opdrachtsituatie en daarin je eigen ruimte te nemen.

De studenten gingen in deze periode aan de slag met hun eigen werkproces met als uitgangspunt de collectie van museum De Pont.

Werkproces

Suriya Siero vertelt hoe ze bij Illustrated & Animated Storytelling heeft gewerkt aan een korte animatie aan de hand van een kunstwerk: “How to connect with someone? Ik had het kunstwerk ‘The Greeting’ van Bill Viola gekozen. Als eerste viel mij op hoe mooi iets simpels als een omhelzing of ontmoeting tussen twee personen is. Die verbinding die twee mensen aangaan bleef mij bij. Doordat The Greeting zo vertraagd is, zie je elke nuance van onuitgesproken emoties op de gezichten van de mensen. De storm van emoties die van binnen gebeurt in een hele korte tijd, tijdens de omhelzing, vond ik een ontzettend mooi gegeven.

In mijn animatie wilde ik dus vertellen dat hoe ik mij van binnen voel bij een omhelzing verschilt per persoon, omdat het afhangt van mijn relatie met diegene. Het kan van buiten heel fijn lijken maar van binnen voelt het voor mij misschien juist wel ongemakkelijk. De andere persoon kan ook iets totaal anders voelen tijdens de omhelzing. Er is dan geen verbinding tussen de gevoelens van mij en de ander. Maar zodra ik een oprechte connectie met iemand heb, voelt de omhelzing wel hetzelfde voor ons beiden. Er is dan dus ook een connectie tussen onze emoties.”