Art & Research

What will you create?

Ben je nieuwsgierig en droom je van een eigenzinnige plek in de kunstwereld of daarbuiten? Bijvoorbeeld door werk te maken in de vorm van performance, schilderkunst, een installatie, interventie of interactie? Wil je iets betekenen voor de wereld en daarbij uitstijgen boven de waan van de dag? Denk je in beelden en heb je plezier in het maken? Dan is de studie Art & Research iets voor jou. Hierin dagen we je als student uit om op zoek te gaan naar jouw eigen kunstenaarschap binnen een breed werkveld.

Je maakt kunst vanuit jouw persoonlijke betrokkenheid bij de wereld om je heen. Je ontwikkelt jezelf tot een maker met een eigen stijl, een eigen kijk op de samenleving vanuit een autonoom (onafhankelijk) standpunt.

Je leert in deze studie om naar de maatschappij te kijken, hierin veranderingen te kunnen waarnemen en daarop te kunnen reageren als kunstenaar. We gaan bijvoorbeeld samen met jou aan de slag met vragen als: Is de kunst in deze tijd een gids, is ze kritisch, biedt ze alternatieven? Wat brengt ze teweeg en hoe kan ze de juiste mensen bereiken?

Studielocatie

Breda of 's‑Hertogenbosch

...
...

Ontwikkel je eigen kunstenaarschap

Jouw inbreng en persoonlijke wensen krijgen alle ruimte bij St. Joost School of Art & Design. Door middel van theorie, zoals lessen kunstgeschiedenis en kunstfilosofie, en praktijkvakken als ‘manifestaties & presentaties’ en ‘contexten & posities’ ontwikkel je een brede kijk op het vakgebied. Je verdiept je tijdens deze studie samen in actuele vraagstukken, zoals collectiviteit, digitalisering en globalisering en zoekt uit wat deze onderwerpen voor jou persoonlijk betekenen. Je onderzoekt hoe je als kunstenaar kunt bijdragen aan kunst, cultuur en de maatschappij voor nu en in de toekomst.

"Ik heb vooral geleerd altijd alles ter discussie te stellen. Stevig genoeg in je schoenen te staan om kritiek te durven uiten, maar tevens ook kwetsbaar te blijven. Altijd zaken te bevragen en samen te werken op een andere manier dan gebruikelijk is." — Esther Schaminee, alumna Art & Research

In de studie is praktijkonderzoek het middel om een kunstpraktijk te ontwikkelen die past bij jouw kwaliteiten en aansluiting heeft met een werkveld. In het praktijkgericht onderzoek komt het maken in een beeldend werkproces, het oriënteren op het werkveld en het verdiepen in de vragen en onderwerpen die je aanspreken samen. In de praktijklessen en onderzoeksgroepen is veel aandacht voor werkwijzen die je ontwikkeling als kunstenaar stimuleren en je beeldend werk verrijken.

Het kunstenaarschap kent geen gebaande paden en vaststaande posities. Volharding en wilskracht zijn daarom essentieel voor deze studie. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfkennis, waardoor je jouw talenten versterkt binnen een veilige en fijne studieomgeving.

C-Section - afstuderen Art & Research St. Joost Breda
Student in de gips-klei werkplaats in Breda
Manifest Art & Research

We bieden werkplekken op onze academie en je studeert zelfstandig, maar in de studie is gezamenlijkheid van belang. In deze tijd werk je altijd binnen allerlei netwerken en verbanden. In de studie probeer je uit hoe jij dat in praktijk gaat brengen als kunstenaar. Elk semester starten we een gezamenlijk gesprek op rondom overkoepelende thema’s, waarbinnen je jouw eigen ideeën vormt en met een beeldend antwoord komt. Je maakt kennis met allerlei vormen en methodes van collectiviteit in de kunstwereld, zodat je daar je eigen draai aan kan geven.

Studie in cijfers

Afstudeerwerk Art & Research (Beeldende Kunst) St. Joost Den Bosch
C-Section Afstudeerproject Art & Research (Beeldende Kunst) St. Joost Breda

Studievoorbeelden

Bekijk hieronder voorbeelden van projecten die je laten zien hoe studenten tijdens de studie samenwerken en zichzelf ontplooien.

Toekomstperspectief

Er zijn veel manieren om als kunstenaar te opereren. De scheidslijn tussen kunst en andere disciplines vervaagt. Daardoor zijn de mogelijkheden van beeldend kunstenaars de laatste jaren sterk toegenomen. Onze studie biedt een zeer breed perspectief op de beroepspraktijk en leert jou daarin een eigen weg uit te stippelen. Tijdens je studie krijg je bijvoorbeeld de kans om deel te nemen aan een grote manifestatie in kunstenaarsinitiatief De Fabriek.

Ben je bij ons afgestudeerd, dan durf je je eigen carrière vorm te geven in de kunstwereld of een aangrenzend vakgebied. Vaak combineren alumni verschillende werkzaamheden. Daar komt bij dat kunstopleidingen al jaren in de top drie van werk na studie binnen zes maanden staan. Deze cijfers zijn ver boven het landelijk HBO gemiddelde.

Onze studenten komen niet alleen in de kunsten en de creatieve industrie terecht, maar ook daarbuiten zoals in educatie, bedrijfsleven en bij de overheid. Ze kijken vanuit een brede blik, zijn ondernemend en kritisch ingesteld en hebben een onderzoekende houding. Studeer je bij ons af, dan ben je klaar voor de toekomst.

 

Masteropleidingen

Wil je verder studeren? Bij het Master Institute of Visual Cultures bieden we masteropleidingen aan die goed aansluiten op onze bacheloropleidingen en waarmee je je verder kunt specialiseren.

Praktische zaken

Over welk onderwerp wil je meer weten?

Aanmelden & toelating

Meld je aan voor de studie Art & Research via Studielink. De data waarop je toelating kunt doen zijn als volgt.

  • 21 augustus 2023 (voor locatie Den Bosch)
  • 22 augustus 2023 (voor locatie Den Bosch)

Aanmelden voor deze studie

Open Days januari 2023

Ontmoet docenten en studenten op onze Open Days in januari. We geven (online) presentaties, tours, je leert de werkplaatsen kennen en kunt meer te weten komen over onze studies. 

Meld je aan Info open dagen

Art & Research nieuws