Onderzoek

St. Joost School of Art & Design hecht belang aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden bij studenten door praktijkgericht onderzoek stevig te verbinden met het onderwijs. Deze onderzoeksactiviteiten komen ten goede aan:

  • de ontwikkeling van studenten tot beroepsbeoefenaren die zich als onderzoekende professionals kunnen positioneren in een voortdurend veranderende praktijk
  • de vernieuwing van het onderwijs
  • de ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk

Onderzoek in het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology

Het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology is een samenwerking tussen drie academies van Avans Hogeschool. Het richt zich op onderzoek dat input levert aan opleidingen Art & Design van St. Joost en de twee Communication & Multimedia Design opleidingen van Avans Hogeschool. Caradt omvat drie lectoraten (onderzoeksgroepen):

  • Autonoom Maken in kunst en ontwerp
  • Mensgericht Creëren in kunst en ontwerp
  • Biobased Art & Design

De lectoraten

Autonoom Maken in kunst en ontwerp

Het lectoraat Autonoom Maken in kunst en ontwerp onderzoekt verschillende aspecten van het maakproces. Dat loopt uiteen van een nadere invulling van het begrip gebruikerschap tot onderzoek naar de samenwerking tussen autonoom werkende kunstenaars.
Het lectoraat is een platform voor onderzoek naar autonome maakprocessen in kunst en ontwerp. Hoofdlijnen van het onderzoek zijn:

  • Auteurschap/gebruikerschap
  • Samenwerken
  • De veranderende rol van de kunstenaar

Mensgericht Creëren in kunst en ontwerp

Het lectoraat Mensgericht Creëren in kunst en ontwerp doet onderzoek naar creatie. En dan met name vanuit het perspectief van of in samenwerking met de gebruiker. Het lectoraat is een platform voor praktijkgericht onderzoek naar creatie vanuit het perspectief van de gebruiker. Bij mensgericht creëren staat de werk- of leefomgeving van de gebruiker centraal. En de gebruikers worden actief bij het maak-/ontwerpproces betrokken. Het creatieve product beantwoordt dan een reële gebruikersvraag.

Het onderzoeksthema geeft studenten de mogelijkheid zich tot meer onderzoekende professionals te ontwikkelen. Die methoden beheersen om gebruikers en hun problemen in beeld te brengen. Bovendien is het thema geschikt voor interdisciplinaire projecten. Daarbij leveren kunstenaars en ontwerpers een innovatieve en creatieve bijdrage aan het oplossen van problemen in sectoren als energie, veiligheid en zorg.

Biobased Art and Design

Het lectoraat Biobased Art and Design levert een bijdrage aan het bevorderen van de maatschappelijke relevantie van de Biobased Economy. Het lectoraat is een platform voor praktijkgericht kunst- en ontwerponderzoek naar het integreren van biobased grondstoffen en processen. De Biobased Society is een toekomstbeeld waarin het gebruik van fossiele bronnen is uitgebannen. Dit gebeurt mede door de inzet van gewassen en plantaardige reststromen. Op weg naar deze toekomst moeten oude en nieuwe technologieën worden (her)ontdekt. Bedrijven en consumenten veranderen hun gedrag en keuzes. Zo wordt uiteindelijk de gehele maatschappij naar de nieuwe vormen van energie en materialen ingericht.

Het lectoraat is een samenwerkingsverband van Avans Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. De kenniskring van het lectoraat gaat bestaan uit onderzoekers van de kunstacademies St. Joost School of Art & Design, Willem de Kooning en van de opleidingen Communication & Multimedia Design van Avans Hogeschool. Het lectoraat werkt samen met technische disciplines, zoals het Avans Centre of Expertise Biobased Economy, het nationale Lectorenplatform Biobased Economy en het Rotterdamse Institute of Engineering and Applied Sciences. 

Bekijk onze projecten op de site van Avans Hogeschool of de blog.

Voor meer informatie over een samenwerking, neem contact op met het secretariaat van Caradt.